Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
 od 11.června do 15.června 2018
Učivo 
M Pokyn čelem vzad, rodokmen, válec, jehlan

 

ČJ

Vyjmenovaná slova  B 

 

 od 3.června do 8.června 2018
Učivo 
M Stovková tabulka,Krokování, číselný zápis

 

ČJ

Vyjmenovaná slova  B - VS3 str.29,30,31

Opakování přídavná jména, příslovce

Centra

Vesmír

 

 od 28.května do 1.června 2018
Učivo 
M

Části kruhu, jehlan

Dělení se zbytkem procvičování

Násobkové obdélníky

ČJ

Vyjmenovaná slova  - prac.sešit VS3 str.20,22,27

Opakování vyjm.slova po S

 od 21.května do 25.května 2018
Učivo 
M

Kruh, koule 

Dělení se zbytkem (U str.88, PS.89)

ČJ

Vyjmenovaná slova  - prac.sešit VS3 str.21,22,23/18

Procvičování podst.jména, slovesa 

 

 od 15.května do 19.května 2018
Učivo 
M

Dělení jako postupné odčítání (U str.75, PS str.21)

 

ČJ

Vyjmenovaná slova  - prac.sešit VS3 str. 8,10,13,15

Procvičování podst.jména, slovesa na ročníkový testík - bez známek (22.5.)

 

 od 2.května do 4.května 2018
Učivo 
M

Kružnice, Kruh, Koule

ČJ

Vyjmenovaná slova  - prac.sešit VS3 str.5,7,12

Podstatná jména rod, pád - procvičování

 

 od 23.dubna do 27.dubna 2018
Učivo 
M

Náhoda a vývojový diagram

Kružnice

Stovková tabulka

ČJ

Vyjmenovaná slova  - prac.sešit VS3 str.3,4,5

Podstatná jména rod, pád - procvičování

 

 od 16.dubna do 20.dubna 2018
Učivo 
M

Procvičování úloh, které nám nešly v písemné práci

Číselný výraz a krokování pokračování

Úlohy s penězi

Náhoda a vývojový diagram

Čtverce, obdélníky

ČJ

Vyjmenovaná slova Z - str. 48,46,49

Základní skladební dvojice - procvičování

Větný vzorec - procvičování

Slovesa -časování, podstatná jména skloňování, přídavná jména - procvičování

 od 9.dubna do 13.dubna 2018
Učivo 
M

Opakování 

Číselný výraz a krokování

Úlohy s penězi

Práce se stovkovou tabulkou 

Písemka pátek 13.4.2018

ČJ

Vyjmenovaná slova P,Z - str. 41,43,45,48

Základní skladební dvojice - procvičení pro ty, kteří budou potřebovat

Větný vzorec - procvičení pro ty, kteří budou potřebovat

 

 od 3.dubna do 6.dubna 2018
Učivo 
M

Opakování - Násobení, zaokrouhlování, závorka má přednost

Úlohy s penězi

Geodeska pokračování - rovnoramenné, rovnostranné trojúhelníky - obvod, obsah

 

Geometrie - opakování k písemce bod, přímka, úsečka

ČJ

Vyjmenovaná slova P - str. 39,43

Základní skladební dvojice - opakování

Větný vzorec - opakování

Vyjmenovaná slova P

Čtenářská dílna středa

písemka 3.čtvrtletí - čtvrtek

 od 26.března do 28.března 2018
Učivo 
M

Opakování - Násobení, zaokrouhlování

 

Počítání s ciferníkem

ČJ

Vyjmenovaná slova P - str. 35,38

Základní skladební dvojice - pracovní listy

Vyjmenovaná slova M, P

Čtenářská dílna úterý

 od 12.března do 26.března 2018
Učivo 
M

Opakování - Násobení, zaokrouhlování

Stavby -pohled zepředu, stavba podle plánu, portrétu

Kvádr

Počítání s ciferníkem

ČJ

Věta a souvětí - pracovní sešit první Český jazyk str.29 - 31

Základní skladební dvojice - pracovní listy

Vyjmenovaná slova M, P

 

Školní týden od 5.března do 9.března 2018
Učivo 
M

Násobení - Běžné násobení  

                Opakované půlení

                Zaokrouhlování - opakování        

Násobilka 8,7 opakování

Geometrie -Osová souměrnost, geometrické útvary

ČJ

Vyjmenovaná slova M

Opakování podstatná slovesa - osoba,číslo, čas

Školní týden od 19.února do 23.února 2018
Učivo
M

Rozcvičky do konce roku - sčítání, odčítání, násobení, dělení, úlohy o myšleném čísle, znakový zápis, slovní úlohy, úlohy z kombinatoriky, geometrie, polovina,čtvrtina, třetina, číselná osa   

Násobení - Indické - trojmístného čísla - uč. 44/1 , 49/3 , 71/2 R

                                                           PS1   40/1,2

                                                           PS2  4/ 1a,b

                             -dvoumístných čísel - uč.58/1

                                                            PS2 9/5

               Běžné násobení  - uč. 65 /1 , 68/1

                                          PS2  11/1, 23/8

                                        - trojmístného čísla  uč 68/1

                                          PS 14/2 , 23/6

                        

Násobilka 6,7 opakování

ČJ

Středa - čtenářská dílna

Vyjmenovaná slova L, M - prac.sešit 2 str.10,11,14,15,17

Opakování podstatná jména, přídavná jména, slovesa

Školní týden od 29.ledna do 2.února 2018
Učivo na týden
M

 

Rodokmen                                      

Násobilka 7,8,9 opakování

ČJ

Úterý - čtenářská dílna

Vyjmenovaná slova L - prac.sešit 2 str.3,4

Opakování podstatná jména, přídavná jména, slovesa

Školní týden od 21.ledna do 25.ledna 2018
Učivo na týden
M

Násobení dvoumístného čísla - běžné, indické 

              - učebnice -str. 65/ 1 

 

Histogram - učebnice str.46

                  prac.sešit str.32,33

                                      

Násobilka 7,8,9 opakování

ČJ

Úterý - čtenářská dílna

Vyjmenovaná slova B - prac.sešit 43,44,45

Oprava písemné práce

Opakování podstatná jména, přídavná jména, slovesa

Školní týden od 15.ledna do 19.ledna 2018
Učivo na týden
M

Opakování k písemné práci

Děda Lesoň  - prac.sešit str.21/22

                      prac.sešit str.29 /6

                       učebnice str.26/2

Histogram - učebnice str.46

                  prac.sešit str.32,33

                                      

Násobilka 7,8,9 opakování

ČJ

Opakování k písemné práci

Vyjmenovaná slova B - prac.sešit 41,42,44

CENTRA

Jednotky

Školní týden od 8.ledna do 12.ledna 2018
Učivo na týden
M

Pracovní sešit :29,30,31

Učebnice :40,42

Násobilka 7,8,9 opakování

ČJ

Vyjmenovaná slova 35-39

středa diktát - diktáty leden

Školní týden od 3.ledna do 5.ledna 2018
Učivo na týden
M

Pracovní sešit :27

Učebnice :34/5,  35

ČJ

Vyjmenovaná slova V

Prac.sešit str.33,34

Školní týden od 11.prosince do 15.prosince 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit :24-26

Učebnice :31,32,34

Násobilka 8,9 procvičování

ČJ

Vyjmenovaná slova  S, Z-  VS1 - strana 25,26,27,29

středa diktát - diktáty prosinec

   
Školní týden od 4.prosince do 8.prosince 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit :24

Učebnice :26,30,31

Násobilka 8,9 procvičování

Písemné odčítání klasika -procvičování

ČJ

Vyjmenovaná slova P,M-  VS1 - strana 19,21,11

středa diktát

Centra

mosty, Karlův most

Školní týden od 27.listopadu do 1.prosince 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit :23

Učebnice :29

Násobilka 8,9 procvičování

Písemné odčítání klasika

ČJ

Vyjmenovaná slova P-  VS1 - strana 17-19

Školní týden od 20.listopadu do 24.listopadu 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit :21,22

Učebnice :26,28

Násobilka 8 procvičování

Geometrie -prac. sešit str.1

ČJ

Vyjmenovaná slova M- opakování a procvičování řady, dodělání a kontrola cvičení z VS1

Slovní druhy - Český jazyk 3 strana 33

Čtení s porozuměním

Představení vyjmenovaných slov po P

Školní týden od 13.listopadu do 17.listopadu 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit :20-23

Učebnice :25 -27

Násobilka 8 procvičování

ČJ

Vyjmenovaná slova L -opakování řady

Vyjmenovaná slova M- vyjmenovaná slova 1.díl   strana 11 -13

Slovní druhy - Český jazyk 3 strana 32,33

Procvičování - slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména,slovesa

Školní týden od 6.listopadu do 10.listopadu 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit : 19,20

Učebnice : str.23,24

Násobilka 8

ČJ

Vyjmenovaná slova L -opakování řady

Vyjmenovaná slova M- vyjmenovaná slova 1.díl   10 -13

Pády podstatných jmen, slovesa -Český jazyk str.25,26,27

Diktát - vyjmenovaná slova L 

          - opakovací testík u,ů,ú, souhlásky měkké, tvrdé, obojetné, párové souhlásky

   
Školní týden od 30. října do 3.listopadu 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit : 18,19,20

Učebnice : str.22,23

Násobilka 8

Opravná písemná práce - úterý

ČJ

 Vyjmenovaná slova L

Představení vyjmenovaných slov M

Diktát č.3 - středa

   
Školní týden od 16. října do 25. října 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit : str.15,16,17,18 - ne cyklopark

Učebnice : str.16,19,20/1

Násobilka opakování 6,7

Násobilka 8x1 až 8x5

Slovní úlohy

ČJ

 Vyjmenovaná slova L

Představení vyjmenovaných slov M

 

Centra aktivit

Voda - koloběh vody v přírodě a ve vodárenství

Školní týden od 9.října do 13. října 2017
Učivo na týden
M

Parkety, autobus, sčítání ,hadi, rodokmen

Učebnice: str.15,16,17,18

Prac.sešit: str.13,14,15

 

ČJ

 Pracovní sešit:český jazyk str.17,18,1

Vyjmenovaná slova 1: str.2,3,5,6

řada vyjmenovaných slov po L

 

Školní týden od 2. října do 5.října 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit :11,12

Učebnice :str.12,13,14

 

ČJ

 Pracovní sešit:14,17,18,22,23,24,38,

 

Školní týden od 25. září do 27. září 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit : str.9.cv.6,7.str.10,str.11 cv.7,8

Učebnice : str.10,11

 

ČJ

 Pracovní sešit: str.11,12,13,14

slovní druhy , abeceda

 

Školní týden od 18. září do 22. září 2017
Učivo na týden
M

Pracovní sešit : str.7 , 8 ,9 (cvičení 5)

Učebnice : str.8, 9 (cv.4,5)

 

ČJ

 Pracovní sešit: str.7, 8, 9, 10, 16, 17, 18

 

 Centra

 téma : Co si pamatuji z druhé třídy?

učebnice matematika: str.9 cv. 1,2,3,4

Školní týden od 11. září do 15. září 2017
Učivo na týden
M

Násobení. Zážitky z prázdnin.

Pracovní sešit : str.7

Učebnice : str.6,7

Pracovní list

ČJ

 prac.sešit str.4,5,6/cv.3,4,5,6

   
Školní týden od 4. září do 8. září 2017
Učivo na týden
M

Opakování. Představení pomůcek. Co už umíme. Tabulka násobení

Pracovní sešit : str.4-6

Učebnice : str.5

ČJ

 Prac.sešit str.2,3