Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.

BŘEZEN

M

Pohled zepředu - stavba podle portrétu

Pohled zepředu - stavba podle plánu

Kvádr

Běžné násobení dvoumístného čísla

Počítání s ciferníkem

Neposedové v násobilkových obdélnících

Běžné násobení trojmístného čísla

Číselný výraz a krokování

Náhoda a vývojový diagram

Odhadujeme, předpovídáme

Kružnice

 

ČJ

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

 Projekty  

ÚNOR

M

Dvoupodlažní výstaviště

Zobecňování

Sestřenice a bratranec

Jedna polovina jako číslo

Schody a rovnice

Zásobník slovních úloh

Indické násobení dvoumístných čísel

Maškarní přetahovaná

Národní procházky

Vývojový diagram

ČJ

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

 Projekty  

LEDEN

M

Hradby

Písemné sčítání trojmístných čísel

Závorka má přednost

Indické násobení trojmístného čísla

Dřívková geometrie

Histogram

Opakované půlení

Rovnoramenné trojúhelníky na geodesce

Biland

Zaokrouhlování čísel zakončených číslicí 5

Krokování trojice žáků

ČJ

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po V

 Projekty  

LISTOPAD

M

Součtové trojúhelníky

Zobecňování

Doplňování čísel do indického násobení

Písemné odčítání

Zvířátka dědy Lesoně

Čtvercová mríž

Písemné odčítání II

Písemné odčítání III

Tvary zapsané pomocí šipek

 

ČJ

Slovní druhy

Pravopisná cvičení - opakování

Sloh

Slova příbuzná

Tvary slova

Vyjmenovaná slova po L

 Projekty  

ŘÍJEN

M

Parkety

Polovina a čtvrtina

Hadi

Výstaviště

Rodokmen

Indické násobení

Autobus

Pavučiny

Cyklopark

Kresba jedním tahem

ČJ

Podstatná jména

Slovesa

Věta a souvětí

 Projekty  

PROSINEC

M

Schodiště

Násobení má přednost před sčítáním

Náhoda

Násobení má přednost před odčítáním

Sousedé

Tabulkový záznam údajů

Obsah čtvercového útvaru

Harmonogram

Přeměna tvarů

Zaokrouhlování

ČJ

Vyjmenovná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

 Projekty  

DUBEN

M

Stovková tabulka

Kruh

Dělení jako postupné odčítání

Válec

Opakované půlení trojúhelníku

Koule

Převod bilandské sumy na A-groše

Části kruhu

Počítáme bilandsky

Čtverec v mříži

ČJ

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po S

 

 Projekty  

KVĚTEN

M

Číselný výraz a schody

Jehlan

Kužel

Poškozený účet

Síť krychle

Dělení se zbytkem

Barvení stěn krychle

Přestavba

Pokyn čelem vzad při krokování

Strýc a teta

Synovec a neteř

Barvení hran. Síť kvádru

ČJ

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

 Projekty  
ČERVEN
M

Parketa Blesk

Metoda rámování

Měříme svou výšku a rozpětí

Pravidelný šestiúhelník

Opakování I, II, III, IV

Žáci sobě

Rébusy

Výstaviště

Algebrogramy

ČJ

Vyjmenovaná slova po B

 Projekty  

Září

M

Násobení, tabulka N

Zážitky z prázdnin

Obsahy, obvody, části

Krychlová tělesa

Písemné sčítání

Krokování

ČJ

 Abeceda

Samohlásky u/ů/ú

Tvrdé a měkké souhlásky

Párové souhlásky

Slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

Vlastní jména

Věta a souvětí

Slovní druhy

 Projekty